Η ΕΤΑΙΡΙΑ


ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
C.T.K IKE
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
ΕΔΡΑ:
ΕΓΝΑΤΙΑ 82
54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Φ.Μ :
800667590
ΓΕΜΗ:
134944704000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
240.000€

ΕΤΑΙΡΟΙ

  • Δεληγιαννάκη Αικατερίνη
  • Φαρμάκης Ιωάννης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

  • Δεληγιαννάκη Αικατερίνη
Powered by Theofilos.de - Copyright ©2018 Theofilos.de